головна сторінка головна сторінка головна сторінка головна сторінка
Наука й техніка
Наука и техника
 
ru - ua - en - fr - by - de - es

Сучасний розвиток людства не може мислитися поза категоріями науки й техніки. Протягом світової історії ремесло, а потім і техніка мислилися як опосредующее ланка в ланцюзі між людським задумом і його реалізацією. Безумовно, наука й техніка покликано забезпечувати й задовольняти нескінченні потреби людства

Наукові й технічні досягнення становлять елемент культурного шару суспільства, будучи індикатором його розвитку.

Основне призначення техніки - полегшення й підвищення ефективності праці людину, розширення його можливостей, звільнення (часткове або повне) людину від роботи в умовах, небезпечних для здоров'я.

Не секрет, що одним з головних економічних показників розвиненому країни є витрати бюджету в період НТР (науково-технічної революції) і на НИОКР (науково-дослідні розробки). НТП (науково-технічний прогрес) з 700х років минулого століття становить потенціал сильної держави

Людей зі стародавності намагався скорити й підкорити собі природу, придумуючи й винаходячи різні технічні пристосування. Починаючи з 15 століття, він усвідомив, що природу можна поставити собі на службу й одержувати від неї вигоду.

Зародившись у прадавньому світі у зв'язку з потребами суспільної практики, наука почала складатися з 16-17 вв. і в ході історичного розвитку перетворилася в найважливіший соціальний інститут, що виявляє значний вплив на всі сфери суспільства й культуру в цілому. Так наука й техніка вийшли на новий рівень розвитку

У наш час технічні нововведення стали невід'ємною частиною життя. Рівень прогресу може цілком адекватно вимірятися кількістю і якістю гаджетов (побутових обладнань у повсякденнім житті, наприклад, мобільних телефонів), девайсов (обладнань спеціального призначення, наприклад, відеокамер) і їх инвайронмента (середовища, що оточує їх і яку вони формують).

Людство в останні два-три десятиліття вступило в постіндустріальну еру, у якій наука й техніка одержують нове значеннєве навантаження й аспекти зв'язки їх з повсякденною життєдіяльністю людини стають нерозривними

Технологічний детермінізм (зумовленість розвитку суспільства наукою й технікою) у нинішній час здобуває нове звучання, вільне від ідеологічних штампів минулого (" холодної війни", наприклад) і утворює нову реальність, оформляючи простір і час

Сучасна техніка характеризується високими темпами її модернізації й автоматизації, уніфікацією, стандартизацією, інтенсивним розвитком енергетики, радіоелектроніки, хімічної технології, широким використанням автоматики й ЕОМ.

Досягнення сучасної техніки базуються на фундаментальних наукових відкриттях і дослідженнях

Пропонований сайт оповідає про багатомірний і різноманітний світ людини, пов'язаному з його здатностями до діяльності й творчості

На ньому представлений огляд основних досягнень людства за його історію розвитку: відкриття в області фізики, хімії, авіабудування, дорожнього господарства, комунікацій і міської інфраструктури.

Приділене особливе місце новим технологіям, пов'язаним з використанням ЕОМ, систем автоматизації й кібернетики

Комплексний і системний підхід, проведений у зборі й підготовці інформаційного матеріалу, дозволяє охопити відразу велике поле знань і вибудувати адекватну структуру розуміння науки й техніки

Rambler's Top100